Biuletyn Informacji Publicznej

27/2014 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych przy ul. Janowskiej 51 i ul. Koziej (składowisko odpadów) we Wrocławiu

Numer postępowania: 27/2014

Termin składania ofert lub wniosków: 2014-11-19 9:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: dostawy