Biuletyn Informacji Publicznej

7/2018 Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Wyspy Słodowej we Wrocławiu

Numer postępowania: 7/2018

Termin składania ofert: 2018-09-28 10:30

Termin otwarcia ofert: 2018-09-28 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi