Biuletyn Informacji Publicznej

2/2015 Drukowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia

Numer postępowania: 2/2015

Termin składania ofert lub wniosków: 2015-05-14 10:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi