Biuletyn Informacji Publicznej

17/2016 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Wrocław

Numer postępowania: 17/2016

Termin składania ofert lub wniosków: 2016-11-02 10:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi