Biuletyn Informacji Publicznej

1/2014 Dostawa papieru biurowego do siedziby Zamawiającego

Numer postępowania: 1/2014

Termin składania ofert lub wniosków: 2014-01-15 9:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: dostawy