Biuletyn Informacji Publicznej

27/2013 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego

Numer postępowania: 27/2013

Termin składania ofert lub wniosków: 2014-01-10 9:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi