Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Spółka Ekosystem wykonuje i wykonywać będzie zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wrocławia, w szczególności

1. organizowanie przetargów związanych z:

  • odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wrocław,
  • budową i eksploatacją regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na zasadach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • budową i eksploatacją innych instalacji niezbędnych do poprawnego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami,

2. nadzorowanie realizacji zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych,

3. organizowanie i nadzorowanie zadań związanych z oczyszczaniem ulic, chodników, placów, terenów otwartych, przystanków komunikacji miejskiej oraz parkingów w miejskiej strefie płatnego parkowania w sezonie letnim i zimowym – całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Wrocławia

4. analizowanie stanu gospodarki odpadami komunalnymi.