Biuletyn Informacji Publicznej

13/2019 Wykonanie prac porządkowych obejmujących usuwanie odpadów i konserwację zieleni na terenach pozostających we władaniu Gminy Wrocław

Numer postępowania: 13/2019

Termin składania ofert: 2019-08-20 10:30

Termin otwarcia ofert: 2019-08-20 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi