Biuletyn Informacji Publicznej

1/2017 Remont toalet znajdujących się w budynku przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we Wrocławiu

Numer postępowania: 1/2017

Termin składania ofert lub wniosków: 2017-05-23 11:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg

Rodzaj: roboty budowlane