Biuletyn Informacji Publicznej

21/2013 Konserwacja terenów zielonych polegająca na mechanicznym usuwaniu roślinności trawiastej z nieruchomości pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław

Numer postępowania: 21/2013

Termin składania ofert lub wniosków: 2013-11-06 09:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi