Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry i ewidencje

Rejestry, ewidencje i archiwum zakładowe oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

 

Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z przedmiotem działalności prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 1. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 2. Rejestr zamówień publicznych.
 3. Rejestr umów.
 4. Rejestr faktur.
 5. Rejestr wniosków o udzielenie zamówień publicznych i wniosków o zgodę na zakup.
 6. Rejestr pełnomocnictw.
 7. Rejestr upoważnień.
 8. Rejestr skarg i wniosków.
 9. Rejestr zarządzeń Zarządu.
 10. Rejestr uchwał Zarządu.
 11. Rejestr uchwał Rady Nadzorczej.
 12. Rejestr uchwał NZW i ZZW.
 13. Rejestr interpelacji i zapytań.

 

Ekosystem Sp. z o.o. prowadzi archiwum zakładowe w siedzibie przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we Wrocławiu.

Dane i informacje zawarte w archiwum są udostępniane na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Dane oraz informacje zawarte w powyższych rejestrach są udostępniane na wniosek o udzielenie informacji publicznej.