Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry i ewidencje

Rejestry, ewidencje i archiwum zakładowe oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

 

Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z przedmiotem działalności prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

  1. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
  2. Rejestr Zamówień Publicznych.
  3. Rejestr umów.
  4. Rejestr faktur.
  5. Rejestr wydawanych decyzji administracyjnych.
  6. Rejestr pełnomocnictw.
  7. Rejestr upoważnień.
  8. Rejestr skarg i wniosków.

 

Ekosystem Sp. z o.o. prowadzi archiwum zakładowe w siedzibie przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we Wrocławiu.

Dane i informacje zawarte w archiwum są udostępniane na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Dane oraz informacje zawarte w powyższych rejestrach są udostępniane na wniosek o udzielenie informacji publicznej.