Biuletyn Informacji Publicznej

25/2013 Wykonywanie prac biurowych świadczonych na rzecz Zamawiającego

Numer postępowania: 25/2013

Termin składania ofert lub wniosków: 2013-12-03 10:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi