Biuletyn Informacji Publicznej

2/2018 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy Wrocław zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 oraz ul. Janowskiej 51 (PSZOK)

Numer postępowania: 2/2018

Termin składania ofert: 2018-06-22 10:30

Termin otwarcia ofert: 2018-06-22 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi