Biuletyn Informacji Publicznej

28/2014 Drukowanie materiałów informacyjnych oraz ich dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Wrocławia

Numer postępowania: 28/2014

Termin składania ofert lub wniosków: 2014-11-24 9:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi