Biuletyn Informacji Publicznej

17/2013 Leasing operacyjny 4 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Zamawiającego

Numer postępowania: 17/2013

Termin składania ofert lub wniosków: 2013-09-09 08:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi