Biuletyn Informacji Publicznej

21/2014 Konserwacja terenów nieczynnych składowisk odpadów komunalnych polegająca na ręcznym i mechanicznym usunięciu roślinności trawiastej oraz sprzątaniu zalegających odpadów na nieruchomościach pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław

Numer postępowania: 21/2014

Termin składania ofert lub wniosków: 2014-10-27 9:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi