ekosystem
Biuletyn Informacji Publicznej

21/2014 Konserwacja terenów nieczynnych składowisk odpadów komunalnych polegająca na ręcznym i mechanicznym usunięciu roślinności trawiastej oraz sprzątaniu zalegających odpadów na nieruchomościach pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław