Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Zgodnie z art. 6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) poniżej informacja o terminie obowiązywania umów na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław:

Sektor I – umowa nr 90/22/2020/G z dnia 21.12.2020 r. – realizacja od dnia 01.01.2021 r. – planowany termin zakończenia umowy do dnia 28.02.2023 r. (zakończenia usługi odbioru odpadów – 31.12.2022 r.)

Sektor II – umowa nr 7/2/2021/G z dnia 15.02.2021 r. – realizacja od dnia 17.03.2021 r. – planowany termin zakończenia umowy do dnia 28.02.2023 r. (zakończenia usługi odbioru odpadów – 31.12.2022 r.)

Sektor III – umowa nr 70/22/2020/G z dnia 06.11.2020 r. – realizacja od dnia 10.11.2020 r. – planowany termin zakończenia umowy do dnia 28.02.2023 r. (zakończenia usługi odbioru odpadów – 31.12.2022 r.)

Sektor IV – umowa nr 71/22/2020/G z dnia 06.11.2020 r. – realizacja od dnia 11.11.2020 r. – planowany termin zakończenia umowy do dnia 28.02.2023 r. (zakończenia usługi odbioru odpadów – 31.12.2022 r.)