Biuletyn Informacji Publicznej

3/2018 Koszenie roślinności trawiastych na pięciu nieczynnych składowiskach odpadów komunalnych/przemysłowych oraz powierzchniowe sprzątanie zalegających odpadów na nieruchomościach pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław

Numer postępowania: 3/2018

Termin składania ofert: 2018-07-09 12:30

Termin otwarcia ofert: 2018-07-09 13:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi