Biuletyn Informacji Publicznej

6/2019 Świadczenie usługi polegającej na obsłudze ładowarki o pojemności łyżki minimum 3 m3 (tj. załadunku i rozładunku materiałów sypkich i odpadów zielonych) Kompostowni przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu

Numer postępowania: 6/2019

Termin składania ofert: 2019-07-25 10:30

Termin otwarcia ofert: 2019-07-25 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi