ekosystem
Biuletyn Informacji Publicznej

15/2015 Opracowanie koncepcji dla zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu odbioru odpadów komunalnych (miejsca gromadzenia odpadów – pojemniki podziemne, półpodziemne i osłony śmietnikowe)