Biuletyn Informacji Publicznej

20/2016 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych przy ul. Janowskiej 51 i ul. Koziej (składowisko odpadów) we Wrocławiu

Numer postępowania: 20/2016

Termin składania ofert lub wniosków: 2016-11-04 10:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg

Rodzaj: dostawy