Biuletyn Informacji Publicznej

5/2018 Koszenie roślinności trawiastych na pięciu nieczynnych składowiskach odpadów komunalnych/przemysłowych oraz powierzchniowe sprzątanie zalegających odpadów na nieruchomościach pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław

Numer postępowania: 5/2018

Termin składania ofert: 2018-07-24 10:30

Termin otwarcia ofert: 2018-07-24 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi