Biuletyn Informacji Publicznej

11/2018 Sprzątanie pomieszczeń biurowych i gospodarczych w obiektach użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu

Numer postępowania: 11/2018

Termin składania ofert: 2018-12-11 10:30

Termin otwarcia ofert: 2018-12-11 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg

Rodzaj: usługi