Biuletyn Informacji Publicznej

5/2015 Koszenie roślinności trawiastych na pięciu nieczynnych składowiskach odpadów komunalnych/przemysłowych oraz powierzchniowe sprzątanie zalegających odpadów na nieruchomościach pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław

Numer postępowania: 5/2015

Termin składania ofert lub wniosków: 2015-07-10 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi