Biuletyn Informacji Publicznej

9/2016 Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Wrocław

Numer postępowania: 9/2016

Termin składania ofert lub wniosków: 2016-05-09 09:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi