Biuletyn Informacji Publicznej

Wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław

Termin składania wniosków: do dnia 05.07.2024 r. do godz. 12:00.

 

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych