Biuletyn Informacji Publicznej

12/2015 Drukowanie materiałów informacyjnych oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego

Numer postępowania: 12/2015

Termin składania ofert lub wniosków: 2015-09-15 9:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi