Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie badań monitoringowych pięciu wyłączonych z eksploatacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych stanowiących własność gminy Wrocław, z wykorzystaniem istniejącej sieci monitoringowej – zadanie nr 1, wykonanie oceny bezpieczeństwa radiologicznego składowiska odpadów komunalnych Maślice przy ul. Koziej we Wrocławiu – zadanie nr 2” zostały zawarte umowy:

–  zadanie nr 1 – w dniu 13.05.2016 r. z następującym wykonawcą:

Przedsiębiorstwem Geologicznym Sp. z o.o.

ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce

na wartość brutto: 30 516,30 zł.

–  zadanie nr 2 – w dniu 17.05.2016 r. z następującym wykonawcą:

proGEO Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa

na wartość brutto: 34 932,00 zł.