Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. 11013/2013                                                         Wrocław, dnia 29.10.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

INTERWENCYJNE PRACE PORZĄDKOWE POLEGAJĄCE NA POWIERZCHNIOWYM SPRZĄTANIU TERENÓW POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI GMINY WROCŁAW

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr VII

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji

 

Załączniki: 

1. Instrukcja dla wykonawców

2. Załączniki

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji