Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Interwencyjne prace porządkowe polegające na powierzchniowym sprzątaniu terenów pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

S&A Service Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 351 054,00 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) S&A SERVICE Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław,

2) Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce,

3) SITA ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław.

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

oferta nr 1 – 10,00 pkt,

oferta nr 2 – 4,71 pkt,

oferta nr 3 – 9,46 pkt.