Biuletyn Informacji Publicznej

Omyłka pisarska w SIWZ

Wrocław, dnia 04-11-2013 r.

L.dz. AXXZ/85/11/2013

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Interwencyjne prace porządkowe polegające na powierzchniowym sprzątaniu terenów pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław”.

Ekosystem Sp. z o.o. informuje, że w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  powstała omyłka pisarska, tj. w pkt 5 i 6 w cz. I Instrukcji dla Wykonawców powinna być data „06.11.2013 r.”.