Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 06.11.2013 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Interwencyjne prace porządkowe polegające na powierzchniowym sprzątaniu terenów pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty.

W dniu 06.11.2013 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

oferta nr 1 – S&A SERVICE Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław

Cena brutto: 351 054,00 zł

oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

Cena brutto: 744 660,00 zł

oferta nr 3 – SITA ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

Cena brutto: 371 266,20 zł.