Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Interwencyjne prace porządkowe polegające na powierzchniowym sprzątaniu terenów pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław” w dniu 25.11.2013 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

SITA ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław.

na wartość brutto: 371 266,20 zł.