Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie prac porządkowych obejmujących usuwanie odpadów i konserwację zieleni na terenach pozostających we władaniu Gminy Wrocław”zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 09.08.2019 r. do godz. 1030,

– otwarcia ofert – na dzień 09.08.2019 r. o godz. 1100.