Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., informuje, że zgodnie z art. 182 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie prac porządkowych obejmujących usuwanie odpadów i konserwację zieleni na terenach pozostających we władaniu Gminy Wrocław”zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 20.08.2019 r. do godz. 10:30,

– otwarcia ofert – na dzień 20.08.2019 r. o godz. 11:00.