Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Wykonanie prac porządkowych obejmujących usuwanie odpadów i konserwację zieleni na terenach pozostających we władaniu Gminy Wrocław w dniu 04.09.2019 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

S&A SERVICE Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław

na kwotę 398 250,00 zł brutto.