Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 29.11.2018 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert w postępowaniu na „Ochronę obiektów użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty.

W dniu 29.11.2018 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

oferta nr 1:

KONSORCJUM:

STEKOP S.A.

ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa

STEKOP – OCHRONA Sp. z o.o.

Kolonia Porosły 52, 16-070 Choroszcz

Cena ofertowa brutto: 960 427,30 zł

oferta nr 2:

KONSORCJUM:

COMPLEX Sp. z o.o.

ul. Piastowska 17-19, 49-300 Brzeg

Guardtech p. Biss & Wspólnik Sp.j.

ul. Piastowska 17-19, 49-300 Brzeg

Cena ofertowa brutto: 736 419,69 zł

oferta nr 3:

ABC-SERVICE R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk Sp.j.

ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 735 875,16 zł

oferta nr 4:

KONSORCJUM:

Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Defender Security Partner Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Facility Services Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Monitoring Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

ITM Poland S.A.

ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra

Cena ofertowa brutto: 911 261,14 zł.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 715 898,38 zł brutto.