Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Ochronę obiektów użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu” zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) KONSORCJUM:

STEKOP S.A.

ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa

STEKOP – OCHRONA Sp. z o.o.

Kolonia Porosły 52, 16-070 Choroszcz

2) KONSORCJUM:

COMPLEX Sp. z o.o.

ul. Piastowska 17-19, 49-300 Brzeg

Guardtech p. Biss & Wspólnik Sp.j.

ul. Piastowska 17-19, 49-300 Brzeg

3) ABC-SERVICE R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk Sp.j.

ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

4) KONSORCJUM:

Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Defender Security Partner Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Facility Services Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Monitoring Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

ITM Poland S.A.

ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra