Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Interwencyjne prace porządkowe i konserwacyjne terenów pozostających w granicach administracyjnych Gminy Wrocław w dniu 12.11.2019 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

EPA GREEN Sp. z o.o.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

na kwotę brutto:168 639,84 zł.