Biuletyn Informacji Publicznej

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Interwencyjne prace porządkowe i konserwacyjne terenów pozostających w granicach administracyjnych Gminy Wrocław” w związku z uwzględnieniem w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu firmy S&A SERVICE Sp. z o.o., unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty firmy EPA GREEN Sp. z o.o.