Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 L.dz. AXXZ.MC.8468/06/2015/W                         Wrocław, dnia 24.06.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

REMONT DACHU I ELEWACJI HALI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE EKOSYSTEM SP. Z O.O. PRZY UL. MICHALCZYKA 9 WE WROCŁAWIU

 

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr VIII

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji

5. Przedmiary robót

6. Rzut dachu – załącznik nr 1

7. Elewacje – załącznik nr 2

8. Zdjęcia roślinności rosnącej przy budynku – załącznik nr 3