Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Remont dachu i elewacji hali znajdującej się na terenie Ekosystem Sp. z o.o. przy ul. Michalczyka 9 we Wrocławiu” w dniu 31.07.2015 r. została zawarta umowa z następującym Wykonawcą:

TRANSBUD Michał Diudiuk

ul. Serbska 7a, 51-111 Wrocław

na wartość brutto: 224 446,57 zł.