Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) informuje, że przetargu nieograniczonym na „Remont dachu i elewacji hali znajdującej się na terenie Ekosystem Sp. z o.o. przy ul. Michalczyka 9 we Wrocławiu” zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1)    w § 7 projektu umowy dopisuje się pkt 3 o następującym brzmieniu:

„3.    Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego jest ……………………………………………………”.

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

2)    w Przedmiarze robót – naprawa elewacji hali pozycja nr 8 otrzymuje następujące brzmienie (zamienny przedmiar w załączeniu):

8

KNR AT-31
0602-01

Malowanie elewacji farbą elewacyjną (wysokiej jakości do wymalowań renowacyjnych, wysoce odporną na wpływ czynników atmosferycznych, na bazie żywicy silikonowej) – wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące

m2

950,00

3)    w Przedmiarze robót – naprawa elewacji hali pozycja nr 21 otrzymuje następujące brzmienie (zamienny przedmiar w załączeniu):

21

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10)

kpl.

 1

4)    w Przedmiarze robót – remont dachu hali dopisuje się pozycję nr 32 o następującym brzmieniu (zamienny przedmiar w załączeniu):

32

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz. 1-4, 7, 8, 11-31)

kpl.

 1

5)    w Przedmiarze robót – remont dachu hali pozycje od nr 28 do nr 31 otrzymują następujące brzmienie (zamienny przedmiar w załączeniu):

28

 KNR-W 2-17
0204-02
z.o.3.2. 9901-
12 – analogia

Wentylatory promieniowe WD 16 o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) – na wysokości 8-15 m

szt.

4

29

KNR-W 2-17
0210-01
z.o.3.2. 9901-
12

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm – na wysokości 8-15 m

szt.

4

30

KNR-W 2-17
0212-01
z.o.3.2. 9901-
12

Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 60 kg – na wysokości 8-15 m

szt.

4

31

KNR-W 2-17
0213-01
z.o.3.2. 9901-
12

 Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm – na wysokości 8-15 m

szt.

4

Załączniki:

  1. Przedmiar robót – naprawa elewacji hali (zamienny).
  2. Przedmiar robót – remont dachu hali (zamienny).