Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 10.05.2013 r. o godz. 8:00 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Dostawę sprzętu komputerowego”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty.

W dniu 10.05.2013 r. o godz. 8:30 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

LPK GROUP s.c. Jarosław Kaziów, Piotr Kaziów

ul. Sierpnia 80 nr 15, 59-700 Bolesławiec

Cena brutto: 104 242,25 zł

Oferta nr 2:

Alltech s.j. Zdzisław Pająk, Artur pająk

ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

Cena brutto: 234 438,00 zł.

Oferta nr 3:

TRM s.c. Tomasz Kałuża, Agnieszka Kałuża

ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław

Cena brutto: 191 572,50 zł.