Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 22.05.2013 r. została zawarta umowa w przetargu nieograniczonym na „Dostawę sprzętu komputerowego” z firmą:

TRM s.c. Tomasz Kałuża, Agnieszka Kałuża

ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław

na kwotę brutto: 191 572,50 zł.