Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: załącznik nr 1 „Szczegółowa specyfikacja techniczna dla komputera osobistego” otrzymuje nowe brzmienie (treść w załączeniu).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 10.05.2013 r. do godz. 800,

– otwarcia ofert – na dzień 10.05.2013 r. o godz. 830.

Załączniki: