Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. 2486/2013                                                             Wrocław, dnia 29.04.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr V

3. Projekt umowy

4. Szczegółową specyfikację techniczną dla komputera osobistego – załącznik nr 1