Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Usunięcie odpadów budowlanych z nieruchomości położonej przy ul. Pięćdziesięciu Bohaterów we Wrocławiu w dniu 14.08.2018 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

na wartość brutto: 138 000,00 zł.