Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.15087/12/2014/W                                     Wrocław, dnia 30.12.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

OCHRONĘ OBIEKTÓW ORAZ SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I GOSPODARCZYCH W OBIEKTACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ EKOSYSTEM SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU

 

   

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr X

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie ochrony – załącznik nr 1

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie sprzątania – załącznik nr 2

7. Rzuty budynków – załączniki od nr 3 do nr 9

8. Położenie geodezyjne obiektów – załączniki od nr 10 do nr 12