Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie w cyklu rocznym badań ilości i składu odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław” w dniu 04.10.2017 r. została zawarta umowa z następującym wykonawcą:

Politechnika Wrocławska

ul. Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

na wartość brutto: 350 550,00 zł.